Vysokofrekvenční měřicí technika

 

Obsahem této částí jsou slajdy a texty přednášek. Slajdy byly určeny pro předmět „Vysokofrekvenční obvody a měření“ pro studenty inženýrského studia Elektrotechnické fakulty ČVUT, zaměření radioelektronická zařízení a pro výběrovou skupinu studentu ze specializace Katedry měření. Je zde jen ta část slajdů, která byla zpracována elektronickou cestou. To co jsem zpracoval na blány pro zpětný projektor zde raději neuvádím. Komentáře ke slajdům mají studenti ve svých poznámkách.


Měření v komunikačních systémech

Analogové modulace

Digitální modulace

Obvody modulátorů

Chyby digitálních modulací

VF výkon v komunikačních systémech

Chybovost komunikačních systémů

Měření chybovosti

Detekce a detektory

Fazové nejistoty

Zdroje měřicích signálů

Přednášky

Slovo na úvod


Než začnete studovat podle těchto textů, seznámím Vás se strukturou přednášek. Jsou napsané jako statické webové stránky v jazyce HTML s množstvím hypertextových odkazů na pomocné programy, doplňkovou literaturu, příklady, a hlavně na vysvětlení některých pojmů rozšiřujících nebo upřesňujících danou tématiku. Rozvětvená síť hypertextových odkazů sice zpomaluje studium, avšak umožňuje zvolit potřebnou hloubku studia nebo vynechat již známé pojmy a témata. Rozšiřující témata jsou ve formátu PDF. http://www.adobe.com/products/acrobat/

Texty přednášek byly určeny studentům bakalářského studia Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v předmětu Základní měření ve sdělovací technice. Snažil jsem se napsat přednášky tak, aby umožňovaly porozumět základním tématům vysokofrekvenční měřicí technicky. Měly být průběžně doplňovány a inovovány podle potřeby a podle rozvoje měřici a rádio-komunikační techniky. Rovněž zbývá zpracovat další témata vysokofrekvenční měřící techniky ( například měření kmitočtu, měření imitancí a parametrů obvodů, rušení v procesu měření apod. )

Rozsah, obsah i teoretická úroveň přednášek jsou přizpůsobeny znalostem studentů 4. semestru bakalářského studia.

Přeji všem, kteří se chtějí poučit z následujících textů hodně trpělivosti a těm, kteří chtějí poznatky aplikovat v laboratorní praxi VF měřicí techniky ty nejkrásnější prožitky.


Trochu historie neuškodí


Problematiku vysokofrekvenčního měření v radiotechnice rozpracoval na ČVUT profesor Josef Stránský [1]. Po vytvoření fakulty v Poděbradech (1953) byl tento předmět rozvíjen docentem Stanislavem Haderkou [2 ], [3 ], [4 ].

   

Laboratoře byly vybudovány v prostorách  Poděbradského zámku s nádherným výhledem na řeku a náměstí ( obr. 1). Byly na svou dobu velmi dobře vybaveny měřicí technikou z produkce Tesly Brno. V roce 1964 se laboratoře přestěhovaly do nově vybudované fakulty v Praze-Dejvicích. Laboratoře dostaly novou podobu v přízemních prostorách fakulty. Byly realizovány dvě stíněné komory, sekundární etalon frekvence s rozvodem signálů do všech laboratoří a experimentální laboratoř pro projekty a diplomové práce studentů. Projekty i diplomové práce měly vždy realizační výstupy. V tomto období vedl přednášky docent Miroslav Moravec. Kolektivem autorů vznikla vysokoškolská učebnice Elektronická měření [5 ].

V průběhu let 1964 až 2002 proběhla řada přestaveb studia a ne všechny změny jak obsahu a rozsahu, tak i laboratorních prostorů měly příznivý vliv na rozvoj této technické disciplíny.

Poslední laboratoř předmětu nesla jméno profesora Stránského a byla opět vybavena špičkovou měřicí technikou zejména z produkce firmy Rohde a Schwarz a zajímavými úlohami s praktickými realizacemi.

Naší snahou bylo vytvořit velmi dobré podmínky pro experimentální tvůrčí práci studentů a rozvíjet jejich teoretické i praktické poznatky v oblasti vysokofrekvenční měřicí techniky. V roce 2007 jsem ukončil aktivní působení na fakultě.

V průběhu let 2007 a 2008 byla provedena poslední přestavba studia a předmět Základní měření ve sdělovací technice byl na Katedře radioelektroniky zrušen. Zda bude problematika vysokofrekvenčního měření v moderní radiotechnice v laboratořích profesora Stránského rozvíjena i nadále alespoň pro volitelný okruh studentů pod odborným vedením Ing. Štěpana Matějky, PhDr, který po mně převzal otěže, je ve hvězdách. Doufám, že tyto texty někomu poslouží v dalším vzdělávání.

[1]Stránský, J.: Vysokofrekvenční měření. MTT-26, No.10, October 1978, str.831-835.

[2]Haderka, S.: Radiotechnická měření I. Učební texty VŠ, SNTL, Praha 1968

[3]Haderka, S.: Radiotechnická měření II. Učební texty VŠ, SNTL, Praha 1969

[4]Haderka, S.: Měření rezonančními metodami. SNTL, Praha 1963

[5]Eichler, J. a kol.: Elektronická měření. SNTL, Praha 1977.


[6]   Horevaj, M.- Matějka, Š.: Vysokofrekvenční měření. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
Texty přednášek


Vysokofrekvenční laboratorní technika

Měření napětí při vysokých frekvencích

Měření výkonu při vysokých frekvencích

Měření signálů při vysokých frekvencích

Měření frekvence

Měření parametrů obvodů a součástí

Minimalizace rušení v procesu měření