Pavlovké vrchy - Pálava

Pohled na Dívčí hrady (428 m), ze sedla Sirotčího hradu

Vinice pod  Dívčími hrady, vpravo jezero dolní vodní nádrže Nové Mlýny 

Pohled z  Dívčích hradů na jezero vodní nádrže Nové Mlýny a Dolní Věstoice 

Pohled z  Dívčího hradu na jezero vodní nádrže Nové Mlýny a vinařskou obec Pavlov

Dívčí hrad, zřícenina  gotického hradu ze 13. století

Pohled z  Dívčích hradů na jezero vodní nádrže Nové Mlýny

Pohled z  Dívčích hradů na jezero vodní nádrže Nové Mlýny a vinařskou obec Pavlov

Dívčí hrad, zřícenina  gotického hradu ze 13. století, v roce 1635 vypálena Švédy

Vápencový balvan Trůn na naučné stezce Děvín

Jižní vápencový hřeben pohoří Děvín nad Soutěskou

Zřícenina Sirotčího hradu 1

Zřícenina Sirotčího hradu 2

Pohled z úbočí Stolové hory na obec Klentnici

Mikulovský zámek

Je to chráněná oblast vápencového pohoří nepřesahujícího nadmořskou výšku 500m, která se táhne od vodní nádrže Nové Mlýny po Mikulov. K nejkrásnějším místum patří kopec Děvín, kterým se táhne hřeben vápencových skal a obrovité vápencové útvary lemují i naučnou stezku. Dominantou vinařského kraje jsou dvě zříceniny, Dívčí hrad a Sirotčí hrad.